Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vagrinec - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vagrinec, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený v roku 1858. Obnovený bol v rokoch 1946 – 1947. Jednoduchý priestor s oblým presbytériom, krytý rovným stropom. Hladkú fasádu členia len polkruhovo zakončené okná. Na západnom priečelí je malá vstavaná veža, vyčnievajúca zo strechy a kedysi obitá doskami, dnes oplechovaná, ukončená malou barokovou baňou s laternou. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri kostola spomína dva obrazy na menze hlavného oltára z 18. storočia, ktoré boli prenesené zo staršieho ikonostasu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší takmer v polovici dediny. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 355.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 355.
GPS
49.313259, 21.631615
49°18'47.7"N 21°37'53.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk