Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Lodina - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľká Lodina, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1667. Obnovili ho v roku 1740. Reštaurovaný bol v roku 1893 a 1925. Sakrálny objekt má neskoroklasicistickú fasádu. Ide o jednoloďový priestor kedysi s rovným uzáverom presbytéria (kostol bol rozšírený) a do štítového priečelia vstavanou vežou. V interiéri sú segmentové a valené klenby. Pomerne široká štítová fasáda bola kedysi členená farebne odlišným lizénovým rámom. V súčasnosti má lizénové rámovanie iba veža, ktorá je zastrešená ihlanom. [1]
 

Oltáre sú neoklasicistických a neobarokových tvarov a pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Zo starého zariadenie ostalo niekoľko neskorobarokových drevených polychrómovaných plastík z druhej polovice 18. storočia (sv. Jána Nepomucký, Ružencová Panny Mária). [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 370.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 370.
GPS
48.859722, 21.155760
48°51'35.0"N 21°09'20.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk