Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Borové - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľké Borové, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1823 postavený na mieste staršieho dreveného sakrálneho objektu. Neoklasicisticky ho upravili v rokoch 1880 – 1890. Novoupravený bol v roku 1950. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým presbytériom a vstavanou vežou. [1] Priečelie má predstavaný portikus. Veža je zastrešená strechou v tvare ihlanu, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. Fasáda veže má v hornej tretine zuborez. Všetky fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo zakončenými oknami. Loď má oporné piliere.
 

V interiéri sú nástenné maľby (Oplakávanie Krista, postavy štyroch evanjelistov) zo 40. rokov 20. storočia. Oltár Svätej rodiny je neskorobarokový z prvej polovice 18. storočia. Krstiteľnica je z konca 18. storočia. Ostatné vnútorné zariadenie je neogotické. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 376.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 376.
GPS
49.198201, 19.516411
49°11'53.5"N 19°30'59.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk