Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Ozorovce - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľké Ozorovce, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca stavba z roku 1890. Kostol obnovili a prefasádovali v roku 1934. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou severnou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na nástenné pilastre. Pri prefasádovaní v roku 1934 upravili sakristiu a vežu na spôsob gotického nárožného kvádrovania. Podobne boli upravené aj nárožia lode. Kvádrovanie však bolo neskôr odstránené. Veža je zastrešená vysokým ihlanom. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Presbytérium má oporné piliere.
 

Vnútorné zariadenie je pseudohistorické. Na severnej strane lode je nástenná maľba Snímanie z kríža z roku 1909 od I. Štefančíka. [2]
 

Vo Veľkých Ozorovciach bol nepochybne kostol už pred 14. storočím, avšak písomné doklady o ňom sú od 14. storočia. Okolo roku 1335 v ňom pôsobil farár Ján a duchovným patrónom bol sv. Michal. V čase reformácie, od roku 1598 bol kostol zhabaný evanjelickou cirkvou. V roku 1718 bol opäť vrátený rímskokatolíckej cirkvi. [3]
 

Ďalšia zmienka o kostole je z roku 1889, kedy bol tento malý kostol sotva pre 300 ľudí v dezolátnom stave. Múry rozpadajúceho kostolíka zbúrali v roku 1890 a na jeho mieste bol postavený priestranný kostol. Zo začiatku mal len hlavný oltár, v roku 1898 v ňom umiestnili aj bočné oltáre. Dvor kostola v minulosti slúžil ako cintorín. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 46.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 46.
[3 - 4] www.ozorovce.fara.sk/html/historia.html (14.10.2017)
GPS
48.664118, 21.610171
48°39'50.8"N 21°36'36.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk