Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žemliare - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Žemliary, Žemliarovce
Lokalita
obec Žemliare, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1805 - 1806. Renovovaný bol v roku 1838 a 1957. Jednoloďová stavba s mierne zaobleným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a konkávne riešeným prechodom do lode. Priestor je zaklenutý pruskou klenbou, ktorá dosadá na vtiahnuté piliere s rímsovými hlavicami. Fasády z roku 1838 majú trojosové priečelie, v strede mierny rizalit, nad štítom ktorého je vstavaná veža, zakončená ihlancovou strechou. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický z roku 1805 s obrazom sv. Ladislava od J. Zanussiho. Kazateľnica je klasicistická z roku 1805, na polygonálnom parapete akantový a pletencový ornament. Barokové cibórium je z polovice 18. storočia, opravené bolo koncom 19. storočia. [2]
 

Vedľa kostola v roku 1998 postavili kaplnku. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 495.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 495.
[3] www.zemliare.sk (12.10.2016)
Bibliografia
www.zemliare.sk
GPS
48.148289, 18.603700
48°08'53.8"N 18°36'13.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk