Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Andovce - Rodný dom Gregora Czuczora
Iný názov
Andód, Ondód
Lokalita
obec Andovce, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
V dome sa 17. decembra 1800 narodil maďarský spisovateľ Gregor Czuczor (Czuczor Gergely). Zomrel 9. september 1866 v Pešti. Na fasáde je pamätná tabuľa.
Bibliografia
www.andovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk