Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Andrejová - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Andrejová, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol, ktorý bol postavený v roku 1893. Jednoloďová sakrálna stavba s polkruhovým uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola a z roku 1906. V kostole sa nachádza obraz (z roku 1882) starého dreveného kostola, ktorý stál na mieste dnešnej kaplnky. [1]
Pamiatková ochrana
Oprava prebehla v roku 1943. [2]
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 19.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 19.
Bibliografia
www.andrejova.eu
GPS
49.335528, 21.334152
49°20'07.9"N 21°20'03.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk