Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ardovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ardovo, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1788 na staršom základe ako klasicistický tolerančný chrám bez veže, neskôr upravovaný. Veža bola pristavaná k bočnej fasáde v roku 1928. Kostol je sieňový obdĺžny priestor s rovným stropom. Fasády sú hladké, veža je zastrešená zvonovitou prilbou. Okolo kostola sú základy starého pevnostného múru zo 16. – 17. storočia. [1]
 

Kazateľnicový oltár je barokovo-klasicistický z konca 18. storočia. Drevená protestantská empora má z troch strán interiéru kazetové výplne dekorované barokovo-klasicistickou drevorezbou a maľbou z konca 18. storočia. Krstiteľnica je polychrómovaná drevorezba, luisézna z druhej polovice 18. storočia. Drevená vyrezávaná a polychrómovaná baroková organová skriňa je z prvej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na návrší v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 21.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 21.
Bibliografia
www.ardovo.sk
GPS
48.531948, 20.417027
48°31'55.0"N 20°25'01.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk