Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne
Lokalita
obec Štôla, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Na cintoríne sú pochovaní vojaci a civilné obete z druhej svetovej vojny. Vojaci boli účastníci vojenských operácií v okrese Poprad a Liptovský Mikuláš. Väčšina z nich zomrela na následky zranení a chorôb vo vtedajšej 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch. [1]
 

Na vojenskom cintoríne sa nachádza spolu 296 hrobov, z toho je 42 vojakov 1. československého armádneho zboru, 205 civilných obetí, 40 neznámych (údajne aj medzi nimi malo byť mnoho vojakov) a 9 osôb pochovaných po roku 1945. [2]
 

Pôvodne tu bolo pochovaných aj viacero vojakov Červenej armády. Po vzniku Ústredného vojenského cintorína sovietskych vojakov vo Zvolene boli telesné pozostatky vojakov Červenej armády prevezené do Zvolena a uložené na vojenskom cintoríne. [3]
 

Pamätník, ktorý stojí pred cintorínom, pozostáva z bieleho kameňa a tvoria ho dva piliere zviazané na vrchu dvoma kamennými kvetmi – symbolmi vďaky. Plastiku „Ruža vďaky“ zhotovila akademická sochárka Anna Goliášová z Bratislavy a osadil ju akademický sochár Imrich Svitana z Popradu. Za pamätníkom sú v polkruhu umiestnené hroby vojakov a civilných obetí. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer o obnove vojenského cintorína vznikol už v druhej polovici 70. rokov 20. storočia na vtedajšom ONV v Poprade. Architektonický návrh, ktorý zahŕňal aj pamätník, spracovali v roku 1982 a projekt obnovy v roku 1984. Práce mali byť ukončené za 18 mesiacov, avšak trvali až do roku 1989, kedy sa úplne zastavili. Až od roku 1996 sa touto záležitosťou začala zaoberať Historicko-dokumentačná komisia pri OV SZPB v Poprade. Rekonštrukcia vojnového cintorína bola dokončená v roku 1999 za pomoci Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. Slávnostné odhalenie pamätníka „Ruža vďaky“ na zrekonštruovanom vojnovom cintoríne sa uskutočnilo 6. mája 2000 pri príležitosti 55. výročia ukončenia druhej svetovej vojny za účasti prvého tajomníka Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Nikolaja Samojlenka, podpredsedu ÚR SZPB genmjr. v.v. Ladislava Pittnera, predstaviteľov OV SZPB, ZO SZPB a ďalších hostí. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Fotogaléria
Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne a Pamätník „Ruža vďaky“ foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne a Pamätník „Ruža vďaky“ foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne a Pamätník „Ruža vďaky“ foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne a Pamätník „Ruža vďaky“ foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne a Pamätník „Ruža vďaky“ foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne a Pamätník „Ruža vďaky“ foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne a Pamätník „Ruža vďaky“ foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla –  Pamätník „Ruža vďaky“ (detail) foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Pamätník „Ruža vďaky“ (detail) foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019Štôla – Vojenský cintorín padlých v 2. svetovej vojne foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1 - 5] www.stola.sk/-pamiatky (9.12.2017)
Bibliografia
www.stola.sk
GPS
49.091405, 20.138060
49°05'29.1"N 20°08'17.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk