Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Badín - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Badín, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol s neogotickými detailami postavený v roku 1865 banskobystrickým staviteľom S. Huszágom. Ide o halový priestor s polygonálnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý kláštornou a valenou klenbou. Po troch stranách priestoru obieha protestantská empora, stojaca na drevených a murovaných stĺpoch. Vstupné priečelie je trojosové, uprostred rizalit veže a ústupkový portál. Veža je zakončená ihlanom. Fasády sú hladké, na štíte lizény a po bokoch nárožné vežičky. [1]
 

Oltár klasicistického portálového typu s obrazom Krista od J. B. Klemensa z roku 1866. Kazateľnica je klasicistická murovaná, so slepou arkatúrou a polygonálnym baldachýnom. Organ je klasicistický z konca 19. storočia. [2]
 

Kostol mal pôvodne dva zvony. Malý o váhe 90 kg bol odliaty a Arade v roku 1903. Mal nápis: Z obetí údov cirkvi e. a. v. Badin 1903. Spolu s ďalším zvonom z roku 1828 bol v roku 1917 zrekvirovaný. Na terajšom veľkom zvone vo veži je nápis: Poďtež ke mne všichni, ktoryž pracujete, obtížení ste a já vám odpočinutí dám. Menší zvon má nápis: Dnes slyšíte-li hlas muj nezatvrdzujte srdcích svých. [3]
 

Pamätná tabuľa z čierneho mramoru na ev. a. v. fare pripomína pôsobenie Krčméryho buditeľa a spisovateľa. Je z roku 1940. Na evanjelickej fare v Badíne istý čas pôsobili dvaja významní literárni činitelia - A. H. Krčméry a A. Ľ. Katina. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí približne v strede obce.
Fotogaléria
Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017Badín - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 2/2015Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017Badín - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 26.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 26.
[3 - 4] www.obecbadin.sk (9.5.2016)
Bibliografia
www.obecbadin.sk
GPS
48.664317, 19.121728
48°39'51.5"N 19°07'18.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk