Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Balog nad Ipľom - zvonica
Iný názov
Balog
Lokalita
obec Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pomerne mohutná drevená zvonica z 18. storočia. Jej zrubová konštrukcia s doskovým opláštením nie je pre južný Hont veľmi typická. [1] Dolná bloková časť je krytá šindľom, v hornej časti sú drevené zvukové arkády ako pri protestantských renesančných sakrálnych stavbách. [2] Tri zvony od budínskeho zvonolejára J. Brunnera pochádzajú z konca 18. a začiatku 19. storočia. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zvonica je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 2590/0.

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na voľnom priestranstve v strede dediny.
Fotogaléria
Balog nad Ipľom - zvonica foto © Ľuboš Repta 9/2018Balog nad Ipľom - zvonica foto © Ľuboš Repta 9/2018Balog nad Ipľom - zvonica foto © Ľuboš Repta 9/2018
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 175.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 29.
[3] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. s. 175.
GPS
48.078322, 19.127576
48°04'42.0"N 19°07'39.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk