Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Kammerhof
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Na mieste dnešnej rozsiahlej budovy „Kammerhof“ stál v minulosti najväčší a najreprezentatívnejší meštiansky dom, v ktorom sa v rokoch 1450 - 1870 nachádzal jeden z troch pivovarov v Banskej Bystrici. Tento dom sa kedysi volal Kammerhof (aj Unterhaus, Dolný dom alebo Komorský dvor). [1]
 

Na mieste budovy Kammerhofu (sídla banskej komory) v roku 1913 postavili objekt slúžiaci potrebám Lesného riaditeľstva. Pri výstavbe tohto trojpodlažného domu so širokým uličným frontom a secesnými fasádami úplne zničili starší objekt Kammerhofu, ktorý bol v 16. storočí najväčším domom na námestí a vznikol na mieste staršieho domu, ktorý vlastnila v 14. storočí rodina Caroliovcov, neskôr rodina Jungovcov. [2] Od roku 1465 bol v správe Jána Ernsta. Tomu ho v roku 1473 odňal Matej Korvín a dal ho svojej milenke Barbore Edelpack, matke svojho syna Jána Korvína. Po jeho smrti sa o práva na dom opäť hlásili aj Ernstovci. [3] Fuggerovci si dom v roku 1523 prenajali na osemnásť rokov a v roku 1566 prešiel do vlastníctva eráru. Objekt slúžil odvtedy na ubytovanie úradníkov banskej správy a ako banský úrad. Stál tu aj pivovar. [4] Ten slúžil najmä pre zamestnancov Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorí sa po ťažkom dni chceli osviežiť. Pivo sa nikam nevyvážalo, pilo sa iba v tomto dome. Neskôr si na tamojšom pive mohli pochutiť tiež iní občania mesta, zamestnanci ho ale mali za výhodnejšiu cenu. Pivovar údajne varil až do roku 1871. [5]
 

Kammerhof bol na južnej strane opevnený kamennou hradbou spojenou s mestskými hradbami a mal baštu (zničená bola v roku 1737). Podľa inventára z roku 1526 bolo v dome sedem miestností. Pred zbúraním starého Kammerhofu bolo najstaršou časťou západné krídlo, pochádzajúce z čias Fuggerovcov. Ostatné tri krídla budovy okolo štvorcového dvora boli novšie. Čelné severné krídlo do námestia prešlo najväčšími zmenami pravdepodobne pri opravách rozsiahlej stavby okolo roku 1759, keď k objektu pripojili uličku vedúcu k Hronu. V roku 1646 zriadili v Kammerhofe rímskokatolícku kaplnku. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý. Objekt využívajú Lesy Slovenskej republiky – generálne riaditeľstvo.
Prístup
Nachádza sa na Námestí SNP č. 8.
Fotogaléria
Banská Bystrica - Kammerhof foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Kammerhof foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Kammerhof foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Kammerhof foto © Jana Lacková 12/2015Banská Bystrica - Kammerhof foto © Jana Lacková 12/2015
Poznámky
[1 - 2] SURA, Miroslav: Banská Bystrica. Pamiatková rezervácia. Bratislava: Tatran, 1982. s. 120.
[3] www.icbb.sk (30.12.2015)
[4] SURA, Miroslav: Banská Bystrica. Pamiatková rezervácia. s. 120.
[5] www.icbb.sk (30.12.2015)
[6] SURA, Miroslav: Banská Bystrica. Pamiatková rezervácia. s. 120 - 121.
GPS
48.734829, 19.144804
48°44'05.4"N 19°08'41.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk