Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásny Brod – Pomník padlým v 2. svetovej vojne
Lokalita
obec Krásny Brod, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Padlí občania v druhej svetovej vojne:
 

1. Fedor Čvihinka, narodený 23.02.1920, príslušník čsl. armádneho zboru, padol 07.04.1945 pri Liptovskom Mikuláši.
 

2. Peter Kantuľák, narodený 21.04.1924, príslušník čsl. armádneho zboru, padol 10.03.1945 v Liptovskom Mikuláši.
 

3. Michal Druga, narodený 23.01.1921, príslušník čsl. armádneho zboru, padol 10.10.1944 v Dubrave. [1]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pomníka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Krásny Brod – Pomník padlým v 2. svetovej vojne foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod – Pomník padlým v 2. svetovej vojne foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod – Pomník padlým v 2. svetovej vojne foto © Viliam Mazanec 8/2021
Poznámky
[1] http://oukrasnybrod.sk/kultura/pamatnik-2-svetovej-vojny/ (21.8.2021)
GPS
49.242623, 21.899340
49°14'33.4"N 21°53'57.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk