Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Nový zámok
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Protiturecká renesančná pevnosť. [1] Nový zámok postavili v rokoch 1564 – 1571 ako vojenskú pozorovateľňu. [2] Patril do sústavy pevnostného systému vybudovanému v Banskej Štiavnici v časoch tureckého nebezpečenstva. Vybudovali ho pre zlepšenie obrany mesta. Tvorí ho typická stavba delovej bašty, ktorá spĺňala požiadavky novej vojenskej techniky. Nový zámok chránil prístup k mestu a k Starému hradu od juhu a od východu. Bol jedným z článkov hlásnej a signalizačnej sústavy na strednom Slovensku [3] a mal funkciu vartovky. [4] Nezvyčajná veľkosť oproti vartovkám iných miest je dôkazom, že Nový zámok bol zároveň jednou z najdôležitejších fortifikačných stavieb Banskej Štiavnice. Je to masívna hranolová šesťpodlažná stavba, ktorá má v troch podlažiach štyri kruhové nárožné bašty (pôvodne boli len dve). [5] Vstup bol z obranných dôvodov na prvom poschodí, pred bránou s padacím mostom. [6] Zachoval sa krásny vstupný portál, nad ktorým je letopočet 1564. [7] Vnútorné kamenné schodište viedlo z prízemia k najvyššiemu podlažiu. [8] Prízemie má menší schodišťový priestor a väčší priestor bez okien, zaklenutý krížovými klenbami na stredné piliere. V ostatných podlažiach sú drevené povaly. [9] Výzor pevnosti podčiarkujú strielne po celej ploche všetkých štyroch strán. [10] Hrad má ihlancovú strechu s laternou, zakončenou cibuľovitou strieškou. [11]
 

Ešte v roku 1848 sa na terase okolo hradu spomína 21 diel. [12]
 

Objekt nazvali Nový zámok, aby ho odlíšili od skôr opevneného kostola, ktorý prebudovali na hrad a po výstavbe malej renesančnej pevnosti na kopci dostal prívlastok Starý. V Banskej Štiavnici podľa vrchu Frauenberg hovoria Novému zámku aj Dievčenský zámok alebo Panenský hrad. [13]
 

Turci dobre opevnenú Banskú Štiavnicu vážnejšie neohrozili. Po skončení tureckého nebezpečenstva skladovali v Novom zámku pušný prach na banské účely. [14] Neskôr tu sídlila protipožiarna hliadka, ktorá bola na potvrdenie bdelosti povinná každú štvrťhodinu trúbiť na všetky svetové strany a každú hodinu údermi zvona oznamovať čas (tzv. „živé hodiny“). [15]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Projektová dokumentácia: SÚPSOP Bratislava, Ing. arch. T. Kalafús, 1966. Obnova pamiatky bola realizovaná v roku 1967. [16]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Objekt sa zachoval takmer v nezmenej renesančnej podobe.
 

V bývalej pevnosti sídli od roku 1971 expozícia Slovenského banského múzea, ktorá dokumentuje obdobie protitureckých bojov na Slovensku. [17]
 

Expozícia dokumentuje vojenskú situáciu, výzbroj protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, maľované strelecké terče, ktorých pôvod siaha do obdobia tureckých výbojov, obrazy členov rodiny Koháry, ktorá sa významne zapojila do bojov proti Turkom. [18]
 

K najzaujímavejším exponátom patrí socha Turka v životnej veľkosti od D.I. Stanettiho, zbrane bojujúcich strán, plastická mapa znázorňujúca vývoj osmanskej expanzie a modely niektorých protitureckých pevností. Okrem artefaktov z obdobia protitureckých vojen expozícia ponúka náčrt histórie Dobrovoľného hasičského zboru. Vystavená je tu vzácna zástava, slávnostné hasičské prilby zakladajúcich členov, rovnošaty, pracovné náradie i hudobné nástroje hasičskej hudby. Návštevníkov zaujme model hasičskej striekačky Jozefa Karola Hella z 18. storočia, ktorý v roku 1979 zhotovil ľudový umelec Vojtech Červeň. [19]

Prístup
Stojí na vrchu (630 m n.m.) nad mestom Banská Štiavnica, južne od centrálnej časti mesta. Nachádza sa neďaleko Piarskej brány. Z terasy pri hrade sa otvára krásny výhľad na historické centrum banského mesta. [20]
Fotogaléria
Banská Štiavnica - Nový zámok zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1912)Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Imrich Kluka 1/2007Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Patrik Kunec 3/2008Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Patrik Kunec 3/2008Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Patrik Kunec 3/2008Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Jana Lacková 8/2011Banská Štiavnica - Nový zámok foto © Jana Lacková 8/2011
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 32.
[2] IZAKOVIČOVÁ, Mária – KRIŽANOVÁ, Eva – FIALA, Andrej: Slovenské hrady a kaštiele. Bratislava: Šport, 1969. s. 21.
[3] Sústavu tvorilo sedem známych banských miest – Pukanec, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Banská Belá, Kremnica, Banská Bystrica a Ľubietová a siahala od Levíc až po Ľubietovú. www.muzeum.sk (11.5.2014)
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 32.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 69.
[6] IZAKOVIČOVÁ, Mária – KRIŽANOVÁ, Eva – FIALA, Andrej: Slovenské hrady a kaštiele. s. 22.
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 69.
[8] IZAKOVIČOVÁ, Mária – KRIŽANOVÁ, Eva – FIALA, Andrej: Slovenské hrady a kaštiele. s. 22.
[9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 69.
[10] PISOŇ, Štefan: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin: Osveta, 1973. s. 36.
[11] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 69.
[12] KOLLÁR, Daniel – NEŠPOR, Jaroslav: Hrady a zámky. Bratislava: Dajama, 2008. s. 80.
[13] KOLLÁR, Daniel – NEŠPOR, Jaroslav: Hrady a zámky. s. 80.
[14] V roku 1627 ho použili pri ťažbe prvýkrát na svete práve v Banskej Štiavnici. KOLLÁR, Daniel – NEŠPOR, Jaroslav: Hrady a zámky. s. 81.
[15] KOLLÁR, Daniel – NEŠPOR, Jaroslav: Hrady a zámky. s. 81.
[16] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 12.
[17 - 19] KOLLÁR, Daniel – NEŠPOR, Jaroslav: Hrady a zámky. s. 81.
[20] KOLLÁR, Daniel – NEŠPOR, Jaroslav: Hrady a zámky. s. 80.
GPS
48.455804, 18.896057
48°27'20.9"N 18°53'45.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk