Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Chrám sv. Petra a Pavla
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Eklektický sakrálny objekt postavený v rokoch 1901 – 1902, situovaný do bývalej mestskej priekopy. Pozdĺžny jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a s dvojvežovým priečelím. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na hlavice pilastrov. Fasáda je v duchu eklektizmu s neorománskymi prvkami. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza zo začiatku 20. storočia. Ikonostas je z roku 1914 s maľbami od Rétayho a Benedeka. Hlavný oltár je z roku 1903. Obraz Dvanásťročný Ježiš v chráme je z roku 1903 od Hvozdoviča. Obraz Kristu so žobrákom je z roku 1949 od Kapusčáka. [2]
 

Kostol je zasvätený svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi a slúži pre veriacich katolíkov východného obradu, ktorí sa do Bardejova prisťahovali prevažne z okolitých rusínskych obcí. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Bardejov - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Patrik Kunec 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 99.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 99.
[3] www.bardejov.sk/turizmus/pamiatky (2.8.2020)
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.290656, 21.273045
49°17'26.4"N 21°16'23.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk