Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Baškovce - Kostol Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Baškovce, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol z roku 1863. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory majú pruské klenby, ktoré dosadajú na piliere. Nad vstupným portálom je nápis s letopočtom vzťahujúcim sa na stavbu. [1] Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a lizénovým rámovaním.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 103.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 103.
GPS
49.034296, 21.838922
49°02'03.5"N 21°50'20.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk