Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bernolákovo - Pohrebná kaplnka Jozefa Esterházyho
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Esterházyovská memoriálna kaplnka
Lokalita
obec Bernolákovo, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická kaplnka postavená v roku 1847. Objekt centrálneho polygonálneho pôdorysu. Fasády sú členené nárožnými lizénami. Nad vstupom sa nachádza liata železná doska s nápisom datujúcim stavbu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovená bola v roku 1992 a 1995. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Fotogaléria
Bernolákovo - Pohrebná kaplnka J. Esterházyho foto © Ľuboš Repta 7/2015Bernolákovo - Pohrebná kaplnka J. Esterházyho foto © Ľuboš Repta 7/2015Bernolákovo - Pohrebná kaplnka J. Esterházyho foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 117.
[2] www.pamiatky.sk (15.10.2019)
Bibliografia
www.bernolakovo.sk
GPS
48.202766, 17.295987
48°12'10.0"N 17°17'45.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk