Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Monografie miest a obcí

Alekšince
LUKÁČ, Rastislav et al.: Alekšince. História a súčasnosť obce. Alekšince: Obecný úrad, 2016. 392 s. ISBN 978-80-971290-0-2

Babín
Kolektív autorov: Monografia obce Babín. Babín: Obecný úrad, 2010. 428 s. ISBN 978-80-970635-0-4

Banský Studenec
Kolektív autorov: Banský Studenec (Kolpachy) 1266 - 2016. Žiar nad Hronom: APRINT, s.r.o., 2016. 144 s. ISBN 978-80-89415-17-5

Barca
KRIŠTOF, František: Barca. Mestská časť Košíc. História a súčasnosť. Košice: Agentúra JES, 2002. 80 s. ISBN 80-88900-11-5

Bardejovské Kúpele
SEDLÁK, Imrich: Bardejovské Kúpele. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1970. 88 s.

Beluša
KOČIŠ, Jozef: Beluša 1330 – 1995 pohľady do dejín. Žilina: Jozef Blaha, 1994. 116 s. ISBN 80-966996-3-6

Bernolákovo
DUCHOŇ, Michal – TURCSÁNY, Juraj et al.: Bernolákovo 1209 – 2009. Dejiny obce. Bernolákovo: Obec Bernolákovo, 2009. 208 s. ISBN 978-80-970155-3-4

Betlanovce
CHALUPECKÝ, Ivan: Dejiny Betlanoviec. Levoča: MTM, 2010. 264 s. ISBN 978-80-89187-42-3

Borčice
KOBELA, Adolf: Borčice v znamení čias. Dohňany: AMETYST, 2000. 124 s. ISBN 80-968264-6-8

Borský Svätý Jur
Kolektív autorov: Borský Svätý Jur. Cesta dejinami. Borský Svätý Jur: Obecný úrad, 2014. 288 s. ISBN 978-80-971778-4-3

Brezno
ŠTULRAJTEROVÁ, Anna – WEISS, Ján et al.: Brezno v premenách času. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, 2005. 256 s. ISBN 80-89151-07-8

Budimír
JEDINÁKOVÁ, Zuzana – JEDINÁK, Ondrej.: Budimír. História. Obyvateľstvo. Tradície. Súčasnosť. Košice: Kristína Rybárová – Agentúra K, 2004. 80 s. ISBN 80-89054-13-7

Bystré
SZEGHY, Dionýz: Bystré. Kapitoly z dejín obce. Košice: EQUILIBRIA, s. r. o., 2007. 128 s. ISBN 978-80-89284-03-0

Bytča
KOČIŠ, Jozef et al: Bytča 1378 – 1978. Martin: Osveta, 1978. 352 s.

Čachtice
AMMER, Vladimír: Čachtice. Bratislava: Alfa-press, 1997. 440 s. ISBN 80-88811-61-9

Čadca
GERÁT, Rudolf – ŠČURYOVÁ, Mária – VELIČKA, Jaroslav: Čadca. Vydalo mesto Čadca v spolupráci so Spolkom priateľov Čadce, 2005. 343 s.

Častkovce
KARLÍK, Jozef et al.: Častkovce. Monografia obce. Nové Mesto na Váhom: TISING, spol. s r.o., 2015. 208 s. ISBN 978-80-89501-19-9

Čechy
REŠKO, Alexandre: Čechy. 590 rokov prvej písomnej zmienky 1419 – 2009. Komárno: Vydavateľstvo KT, s.r.o., 2009. 200 s. ISBN 978-80-8056-657-9

Čierny Balog
KOVÁČIK, Peter – ŤAŽKÝ, Ladislav et al.: Čierny Balog. Bratislava: Forza, 2003. 296 s. ISBN 80-968475-3-8

Čunovo
HRADSKÝ, Juraj: Čunovo. Sarndorf, Dunacsún. Bratislava: Marenčin PT, spol. s r.o., 2018. 304 s. ISBN 978-80-569-0170-0

Dolné Lovčice
FRANKO, Miroslav: Dolné Lovčice. Trnava: RAPOS, 2017. 434 s. ISBN 978-80-89658-13-8

Družstevná pri Hornáde
OSTROLUCKÁ, Milena et al.: Družstevná pri Hornáde. Košice: Vydavateľstvo JES Slovakia, s.r.o., 2018. 192 s. ISBN 978-80-89936-04-5

Dulova Ves
MAJERČÁK, Jozef: 600 rokov našej obce Dulova Ves. Letopis k výročiu prvej písomnej zmienky o obci. Prešov: Tlačiareň Kušnír, 2014. 66 s.

Ďurkov
ČIDEROVÁ, Marta: Fragmenty zo života obce Ďurkov. Ďurkov: Obecný úrad, 1996. 120 s. ISBN 80-967582-3-3

Gerlachov
KOLLÁROVÁ, Zuzana et al.: Gerlachov a Tatranská Polianka. Dejiny a súčasnosť obcí pod Vysokými Tatrami. Gerlachov. Obecný úrad, 2013. 304 s. ISBN 978-80-971476-8-6

Giraltovce
KMECOVÁ, Alena et al.: Giraltovce. Giraltovce: Excel enterprise, s r.o., 2008. 64 s. ISBN 978-80-89258-26-0

Hanušovce nad Topľou
GAŠPAR, Gregor et al.: Hanušovce nad Topľou a okolie. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1984. 80 s.

Hatné
HLADKÝ, Dušan et al.: Hatné v histórii a súčasnosti. Dohňany-Zbora: Ametyst, 2001. 130 s. ISBN 80-89031-01-3

Hlohovec
Kolektív autorov: Hlohovec a okolie. Bratislava: Obzor, 1968. 296 s.

TASSY, Ján et al.: Hlohovec. Bratislava: Obzor, 1989. 88 s. ISBN 80-215-0057-3

Hniezdne
ROTH, Peter et al.: Hniezdne. Hniezdne: Obecný úrad Hniezdne, 2007. 192 s. ISBN 987-80-969732-3-1

Holíč
IRŠA, Rudolf et al.: Holíč – príbeh nášho mesta. Holíč: Mesto Holíč, 2014. 182 s. ISBN 978-80-971686-3-6

Horné Chlebany
KVASNICOVÁ, Oľga et al.: Horné Chlebany 1328 -2008. Horné Chlebany: Obecný úrad, 2008. 80 s. ISBN 978-80-969945-1-9

Horné Odokovce
KLČO, Marián – ILLÁŠOVÁ, Ľudmila: História Horných Obdokoviec. Horné Obdokovce: Obecný úrad, 1994. 138 s. ISBN 80-967166-7-0

Horné Orešany
BABIRÁT, Marián et al.: Horné Orešany. Historicko-národopisná monografia. Horné Orešany: Obecný úrad, 2006. 208 s. ISBN 80-969503-3-9

Hradisko
KOLLÁROVÁ, Zuzana et al.: Hradisko - obec v lone Levočských hôr. Kežmarok: JADRO, 2016. 144 s. ISBN 978-80-89426-43-0

Hrnčiarovce nad Parnou
BABIRÁT, Marián – DOBROTKOVÁ, Marta – MONCMANOVÁ, Ľubica: Hrnčiarovce nad Parnou. Hrnčiarovce nad Parnou: Obecný úrad, 2003. 400 s. ISBN 80-967684-8-4

Hronsek
Kolektív autorov: Hronsek - história a súčasnosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo TRIAN, 2000. 104 s. ISBN 80-88945-19-4

Jarok
KERESTEŠ, Peter: Jarok v premenách času. Nitra: ENARS, s.r.o., 2013. 272 s. ISBN 978-80-970612-4-1

Jelenec
FEHÉR, Alexander et al.: Jelenec. Monografia. Jelenec: Obecný úrad, 2003. 272 s. ISBN 80-89006-68-X

Jovsa
MOLNÁR, Martin et al.: Jovsa. Monografia obce. Michalovce: Jaroslav MIHAĽKO, Polygrafické práce, 2018. 168 s. ISBN 978-80-89925-08-7

Kátlovce
KUBIŠ, Stanislav et al.: Kátlovce (1401 – 2001). Kátlovce: Obecný úrad, 2001. 360 s. ISBN 80-968546-9-0

Kežmarok
BARÁTHOVÁ, Nora et al.: História Kežmarku od 2. polovice 18. storočia. Kežmarok: JADRO, 2017. 496 s. ISBN 978-80-89426-46-1

Kokava nad Rimavicou
SOKOLOVSKÝ, Leon et al.: Kokava nad Rimavicou. Kokava nad Rimavicou: Obecný úrad, 2018. 760 s. ISBN 978-80-973041-5-7

Kolta
REŠKO, Alexander: Kolta. Sídlo Kürthyovcov. Komárno: ÁSZ STUDIO, 2010. 352 s. ISBN 978-80-970364-6-1

Komjatice
Kolektív autorov: Komjatice 1256 – 2006. Komjatice - Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice a Q-SOLID, spol. s r.o., 2008. 792 s. ISBN 80-969550-2-0

Košarovce
FEDIČ, Vasil et al.: Dejiny Košaroviec. Humenné: Jana FEDIČOVÁ – REDOS, 2008. 140 s. ISBN 978-80-969233-6-6

Košická Nová Ves
Kolektív autorov: Košická Nová Ves. História a súčasnosť. Košice: JES, 2010. 104 s. ISBN 978-80-88900-32-0

Kráľovský Chlmec
KÓNYA, Peter et al.: Dejiny Kráľovského Chlmca. Királyhelmec története. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. 593 s. ISBN 978-80-555-0986-0

Krásna
Kolektív autorov: Krásna. Košice: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna, 2007. 248 s. ISBN 80-969619-0-X

Kriváň
BEŇUŠKA, Ján: Kriváň – história a súčasnosť. Kriváň: Obecný úrad, 2005. 232 s. ISBN 80-969309-6-6

Križovany nad Dudváhom
KOLLÁR, Daniel et al.: Križovany nad Dudváhom, vlastivedná monografia obce. Bratislava: DAJAMA, 2010. 160 s. ISBN 978-80-89226-97-9

Kúty
DRAHOŠOVÁ, Viera et al.: Kúty. Skalica: Záhorské múzeum, 2005. 298 s. ISBN 80-85446-50-2

Kysucké Nové Mesto
STRAŇAN, Milan: Kysucké Nové Mesto. Žilina: Ing. Milan Veliký – RUN, reklamná agentúra, 2001. 176 s. ISBN 80-968501-0-5

Lednica
TRNKA, Jozef et al.: Lednica – pamätnica obce. Dohňany-Zbora: AMETYST, 1999. 128 s. ISBN 80-967941-7-5

LIPTÁK, Branislav: Lednica. Dohňany-Zbora: AMETYST, 2009. 128 s. ISBN 978-80-89031-49-8

Lednické Rovne
DANIŠOVÁ, Anna: Obec Lednické Rovne. Lednické Rovne: Obecný úrad, 2004. 160 s. ISBN 80-89031-17-X

Lehota
KERESTEŠ, Peter et al.: Lehota. Nitra: ENARS, s.r.o., 2018. 272 s. ISBN 978-80-973164-0-2

Leštiny
ČAJKA, Michal et al.: Leštiny. Obec a jej obyvatelia. Leštiny: Obecný úrad, 2014. 648 s. ISBN 978-80-971420-5-6

Letničie
DRAHOŠOVÁ, Viera: Letničie. Letničie: Obecný úrad, 2002. 82 s. ISBN 80-85446-40-5

Likavka
SÝKORA, Valentín et al.: Likavka. Ružomberok: Ján Šindléry – TESFO, 2014. 452 s. ISBN 978-80-89253-61-6

Lipany
BOLEŠ, Daniel: Mesto Lipany (1312 – 2000). Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002. 176 s. ISBN 80-7165-361-6

Kolektív autorov: Lipany. Prešov: Pre Mestský a Farský úrad v Lipanoch vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997. 110 s. ISBN 80-7165-087-0

TURLÍK, Ján: Lipany. Prešov: Pre mesto Lipany vydal R.S. media, 2007. 152 s. ISBN 978-80-969752-2-8

Liptovský Mikuláš
Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš. Bratislava: CREDO, 2006. 284 s. ISBN 80-969503-8-X

KUFČÁK, Emil et al.: Liptovský Mikuláš. Monografický zborník. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968. 488 s.

Lučivná
Kolektív autorov: Lučivná – história a súčasnosť 1298 – 2017. Lučivná: Vladimír Labuda – VL – GRAFIK, 2017. 416 s. ISBN 978-80-970053-3-7

Lúčky - kúpele
JANIGLOŠ, Jozef et al.: Lúčky kúpele. Lúčky: Miestny národný výbor (MNV), 1990 (asi, rok nie je uvedený). 192 s.

Ľubica
KOLLÁROVÁ, Zuzana et al.: Ľubica (1271 – 2021) I. diel. Kežmarok: JADRO, 2021. 352 s. ISBN 978-80-89426-64-5

KOLLÁROVÁ, Zuzana et al.: Ľubica (1271 – 2021) II. diel. Kežmarok: JADRO, 2021. 416 s. ISBN 978-80-89426-65-2

Ľuboreč
ĽUBORECKÝ-BERKY, Ján: Ľuboreč. Ľuboreč: Obecný úrad, 2002. 280 s. ISBN 80-968781-3-1

Majcichov
KOLLÁR, Daniel: Majcichov. Majcichov: Obecný úrad, 1996. 216 s. ISBN 80-967576-3-6

Malé Lednice
VITKO, Pavol: Malé Lednice. Malé Lednice: Občianske združenie Kiapeška, 2012. 521 s. ISBN 978-80-971202-7-6

Martin nad Žitavou
SKAČANOVÁ, Ivana: Martin nad Žitavou.740. výročie prvej písomnej zmienky 1272 – 2012. Martin nad Žitavou: Obecný úrad, 2012. 96 s.

Málinec
FINDRA, Ján et al.: Málinec. Monografia obce. Málinec: Obecný úrad, 2009. 244 s. ISBN 978-80-89183-57-9

Mníchova Lehota
KIACOVÁ, Eva et al.: Mníchova Lehota 740. Mníchova Lehota: Obecný úrad, 2009. 152 s. ISBN 978-80-970180-1-6

Moravský Svätý Ján
VRABLEC, Pavol: Moravský Svätý Ján v dejinách. Moravský Svätý Ján: Obecný úrad, 2009. 152 s. ISBN 978-80-970241-9-2

Mošovce
BEŇOVSKÝ, Jozef et al.: Mošovce v premenách času. Martin: Osveta, 1984. 304 s.

TATÁR, Jozef: Mošovce v historickej, kultúrnej a prírodnej mozaike. Mošovce: Obecný úrad Mošovce, 2003. 128 s. ISBN 80-968976-0-8

TATÁR, Jozef: Štvrtá kniha o Mošovciach. Mošovce: Vegaprint, s.r.o. a Obecný úrad, 2010. 200 s. ISBN 978-80-970463-0-9

Mučín
ADAMOVÁ, Mária: Mučín – Mucsiny 1246 – 2006. 760. výročie prvej písomnej zmienky obce. Lučenec: PS-LINE, s.r.o., 2006. 128 s. ISBN 80-969501-0-X

Nálepkovo
Kolektív autorov: Nálepkovo. Vondrišel. Monografia obce. Levoča: Modrý Peter, 1995. 168 s. ISBN 80-85515-21-0

Nevidzany
BÁTORA, Jozef: Nevidzany. Mozaika histórie 1113 - 2013. Nitra: Vydavateľstvo PANTER, 2013. 240 s. ISBN 978-80-969450-6-1

Nitra
FOJTÍK, Juraj et al.: Nitra. Bratislava: Obzor, 1977. 304 s.

Nižná Slaná
JUNGER, Štefan – KANABA, Martin – VANDRÁŠIK, Dušan: Nižná Slaná – historická monografia obce. Martin: FOMI, s.r.o., 2012. 152 s. ISBN 978-80-970226-3-1

Nižné Ružbachy
CHALUPECKÝ, Ivan – MATAVA, Fabián: Nižné Ružbachy. Košice: Oriens, s. r. o., 2002. 72 s. ISBN 80-88828-25-2

Nová Bošáca
KRAVARČÍK, Pavel et al.: Nová Bošáca. Nová Bošáca: Obecný úrad, 2000. 216 s. ISBN 80-96-83-70-7-9

Nová Ľubovňa
CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. Kežmarok: JADRO, 2007. 232 s. ISBN 978-80-969622-7-3

Obišovce
MEDVEC, Anton: Koleso času. Obišovce. Običovce: Obecný úrad, 2014. 344 s. ISBN 978-80-971656-3-5

Oľšavica
BRINCKO, Juraj: Olšavica – poklad Levočských vrchov. Levoča: Polypress Levoča, s.r.o., 2008. 88 s. ISBN 978-80-88704-69-0

Oravská Polhora
HUBA, Peter: Oravská Polhora. Vlastivedná monografia. Bratislava: Vydal MNV v Oravskej Polhore v slovenskom telovýchovnom vydavateľstve Šport, 1989. 188 s. ISBN 80-7096-063-9

Partizánska Ľupča
VÍTEK, Peter – CHURÝ, Slavko – SLIACKA, Simona: Dejiny Partizánskej Ľupče. Poprad: Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo Poprad pre obec Partizánska Ľupča, 2013. 168 s. ISBN 978-80-89309-10-8

Petrikovce
MOLNÁR, Martin et al.: Petrikovce. Michalovce: Jaroslav MIHAĽKO, Polygrafické práce, 2017. 124 s. ISBN 978-80-89925-03-2

Petržalka
ČOMAJ, Ján: Petržalka. Engerau - Ligetfalu. Bratislava: Marenčin PT, 2019. 208 s. ISBN 978-80-569-0512-8

Podbranč
MINĎÁŠ, Miroslav et al.: Podbranč, dejiny obce. Podbranč: Obecný úrad, 2011. 119 s. ISBN 978-80-970737-2-5

Podhorie
KOŠTA, Jozef: Podhorie. Teplá a Žakýl. Vznik a vývoj. Zvolen: Medistar, s.r.o., 2013. 248 s. ISBN 978-80-969980-2-9

Popudinské Močidľany
Kolektív autorov: Popudinské Močidľany. Z minulosti obce. Popudinské Močidľany: Obecný úrad a Záhorské múzeum v Skalici, 2010. 448 s. ISBN 978-80-85446-64-7

Prenčov
Kolektív autorov: Prenčov – stopy v histórii. Žiar nad Hronom: Aprint, s.r.o., 2016. 308 s. ISBN 978-80-89415-18-2

Pusté Úľany
DÉMUTH, Andrej et al.: Pusté Úľany. Príbeh obce. Trnava: Edition Ryba, Legenda Trnava, 2006. 280 s. ISBN 80-89250-00-9

Púchov
JANEGA, Cyprián et al.: Púchov. Martin: Osveta, 1970. 212 s.

Radvaň
SKLENKA, Vladimír – PECNÍK, Marcel a iní: Radvaň. Monografia mestečka. Banská Bystrica: CEPROCER (b.d), 2009. 297 s. ISBN 978-80-970078-0-5

Richnava
Kolektív autorov: Dejiny Richnavy. Richnava: Obecný úrad, 2010. 526 s. ISBN 978-80-970549-0-8

Rišňovce
HRUBÝ, Tomáš et al.: Rišňovce. Nitra: EN ARS, s.r.o, 2019. 520 s. ISBN 978-80-973164-3-3

Rožňava
POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Rožňava, mesto s výhľadom... Rožňava: Mestský úrad Rožňava v spolupráci s vydavateľstvom Region Poprad, s.r.o., 2009. 216 s. ISBN 978-80-969344-7-8

Rusovce
MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 1998. Bratislava: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rusovce, 1998. 114 s. ISBN 80-968022-6-7

MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. Bratislava: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rusovce, 2004. 148 s. ISBN 80-968022-6-7

HRADSKÝ, Juraj - MALLINERITS, Jozef: Rusovce. Oroszvár – Karlburg. Bratislava: Marenčin PT, spol s r.o., 2007. 256 s. ISBN 80-89218-52-3

Sečovce
ORDOŠ, Ján et al.: Sečovce. Prešov: L.I.M., s.r.o. a Mestský úrad Sečovce, 2009. 220 s. ISBN 80-968043-8-3

SKLENČÁR, Peter: Zabudnuté Sečovce. Sečovce: Pastel, 2017. 240 s. ISBN 978-80-89898-03-9

Sedliacka Dubová
HUBA, Peter et al.: Sedliacka Dubová. Dolný Kubín: Pre Obecný úrad vydal Peter Huba, 1997. 98 s. ISBN 80-88803-13-6

Senohrad
HANAKOVIČ, Štefan et al.: Senohrad 1135 – 2010. Senohrad: Obecný úrad, 2010. 260 s. ISBN 978-80-970467-6-7

Seňa
KOLIVOŠKO, Štefan: Seňa. Kapitoly z dejín obce. Seňa: Obecný úrad, 2008. 152 s. ISBN 978-80-970082-2-2

Skalica
Kolektív autorov: Skalica v minulosti a dnes. Bratislava: Obzor, 1968. 428 s.

DRAHOŠOVÁ, Viera et al.: Skalica. Skalica: Mesto Skalica, 2014. 1232 s. ISBN 978-80-971797-4-8

Skalité
LAŠ, Pavol: Skalité obec pod Trojakom. Skalité: Obec Skalité, 2015. 560 s. ISBN 978-80-970698-6-5

Slančík
PETRO, František – BELIŠ, Jozef: Slančík. Slančík: Obecný úrad, 2000. 76 s. ISBN 80-968424-3-9

Slanec
PETRO, František: Zaujímavosti z histórie Slanca a okolia. Slanec: Obecný úrad, 1998. 160 s. ISBN 80-967249-4-0

Slovinky
Kolektív autorov: Slovinky. Slovinky: Obecný úrad, 2008. 80 s. ISBN 978-80-970008-0-6

Smižany
ŽIFČÁK, František et al.: Smižany. Smižany: Vydavateľstvo Modrý Peter pre Obecný úrad Smižany, 1993. 146 s. ISBN 80-85515-08-3

Smolenice
NOVÁKOVÁ, Katarína et al.: Smolenice. Vlastivedná monografia obce. Bratislava: DAJAMA, 2011. 504 s. ISBN 978-80-970736-5-7

Snina
ONDIKA, Pavol et al.: Snina. Snina: Dom Matice slovenskej v Snine a mesto Snina, 1999. 272 s. ISBN 80-88964-09-1

Solčany
LUKAČKA, Ján et al.: Solčany 1235 – 1985. Topoľčany: Vlastivedné múzeum, 1985. 158 s.

Spišská Belá
Kolektív autorov: Spišská Belá. Prešov: UNIVERSUM, 2006. 444 s. ISBN 80-89046-37-1

Spišská Stará Ves
MALOVCOVÁ, Božena et al.: Spišská Stará Ves. Prešov: UNIVERSUM, 2008. 352 s. ISBN 978-80-89046-48-5

Spišské Bystré
GABLÍK, Ivan: Kapitoly zo života obce Spišské Bystré. Spišské Bystré: Obecný úrad, 2014. 296 s. ISBN 978-80-971712-3-0

Spišské Hanušovce
MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). Bratislava: GORALINGA, 2013. 40 s. ISBN 978-80-89601-05-9

Spišské Podhradie
ŽIFČÁK, František et al.: Kronika mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom. Spišské Podhradie: Mesto, 2011. 128 s. ISBN 978-80-88900-47-4

Spišský Hrhov
DUNČKO, Štefan: Spišský Hrhov. Dejiny a pamiatky. Spišský Hrhov: Obecný úrad, 1993. 76 s.

Kolektív autorov: Spišský Hrhov. Svidník: Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 201?. 272 s. ISBN 978-80-89392-63-6

Staškov
PAŠTRNÁK, Ladislav et al.: Staškov 1614 – 2014. 400 rokov obce. Staškov: Obecný úrad a Mária Ščuryová - MAGMA, 2014. 464 s. ISBN 978-80-971718-2-7

Stráže pod Tatrami
KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena: Stráže – známe, neznáme 1276 – 2001. Poprad: Mestský úrad v Poprade – mestská časť Stráže, 2001. 168 s. ISBN 80-968556-8-9

Stropkov
BEŇKO, Ján et al.: Stropkov. Stropkov: Mesto Stropkov, 1994. 320 s. ISBN 80-901392-5-6

Suchá nad Parnou
MIŠUTH, Viktor: Suchá nad Parnou. Za zabudnutou minulosťou. Bratislava: DAJAMA, 2014. 240 s. ISBN 978-80-8136-027-5

Svätý Jur
TURCSÁNY, Juraj et al.: Svätý Jur 1209 – 2009. Dejiny písané vínom. Svätý Jur: Mesto Svätý Jur, 2009. 256 s. ISBN 978-80-970198-5-3

Šaca
KOLIVOŠKO, Štefan: Šaca. Kapitoly z dejín. Košice-Šaca: Miestny úrad, 2000. 36 s.

Kolektív autorov: Šaca. 730. výročie prvej písomnej zmienky. Košice-Šaca: Mestská časť, 2005. 104 s. ISBN 80-969381-5-0

Šoltýska
LAŠŠÁK, Juraj: Šoltýska – Monografia obce. Šoltýska: Obecný úrad, 2014. 208 s. ISBN 978-80-971709-8-1

Šurany
ŠUTKA, Jozef et al.: Šurany v zrkadle dejín. Šurany: Mestské kultúrne stredisko, 2008. 280 s. ISBN 978-80-969688-2-4

Tlmače
BÁTOVSKÁ, Jarmila et al.: Tlmače v plynutí času. Tlmače: Mestské kultúrne stredisko Tlmače, 2010. 288 s. ISBN 978-80-970450-6-7

Torysa
VYSOCKÝ, Bartolomej: Z dejín obce Torysa. Prešov: FIREAL, 2005. 144 s. ISBN 80-969366-0-3

Trenčianske Stankovce
Kolektív autorov: Trenčianske Stankovce. História štyroch obcí. Trenčianske Stankovce: Obecný úrad, 2014. 424 s. ISBN 978-80-89501-18-2

Trnové
Kolektív autorov: Trnové. Monografia obce. Žilina: Krajská knižnica v Žiline & Magma, 2010. 448 s. ISBN 978-80-89172-21-4

Turček
LACKO, Richard et al.: Turček. Martin: FOMI, s.r.o., 2010. 256 s. ISBN 978-80-970226-1-7

Valaliky
TKÁČOVÁ, Anna: Valaliky od najstarších čias po súčasnosť. Košice: VIENALA, 2018. 560 s. ISBN 978-80-8126-154-9

Velčice
ELIÁŠ, Michal et al.: Velčice 1232 – 2007. Národopisná monografia. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., 2007. 330 s. ISBN 978-80-89208-63-0

Veľká Paka, Malá Paka, Čukárska Paka
FEDERMAYER, Frederik – PRESINSZKY, Ľudovít: Veľká Paka, Malá Paka, Čukárska Paka a ich minulosť. Šamorín: FOTOS – Szitás Zoltán, 2000. 332 s. ISBN 80-968508-1-4

Veľké Zálužie
KERESTEŠ, Peter: Veľké Zálužie – obec s históriou. Monografia dejín obce. Nitra: ENARS, s.r.o., 2012. 328 s. ISBN 978-80-970612-2-7

Vikartovce
HARNIČÁR, Adrián et al.: Vikartovce. Kežmarok: JADRO, s.r.o., 2013. 272 s. ISBN 978-80-89426-26-3

Volkovce
MLYNKA, Ladislav et al.: Volkovce 1275 – 2000. Vlastivedná monografia obce. Bratislava: KARTPRINT, 2000. 230 s. ISBN 80-88870-14-3

Vyhne
PAVÚK, Marian et al.: Vyhne. Monografia obce. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s. r. o., 2014. 144 s. ISBN 978-80-89151-39-4

Výborná
MALOVCOVÁ, Božena et al.: Výborná. Výborná: Obecný úrad, 2006. 240 s. ISBN 80-969532-8-1

Závod
VRABLEC, Peter et al.: História obce Závod 1450 - 2000. Senica: RESSPRINT, a.s., 2000. 144 s. ISBN 80-900559-3-1

Zlatá Idka
VOJTAŠKO, Pavol: Zlatá Idka. 1349 – 2009. Stará a nová Zlatá Idka. Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo baníckej obce. Zlatá Idka: Obecný úrad, 2009. 72 s. ISBN ?

Zohor
Kolektív autorov: Zohor. Zohor: Obecný úrad, 2014. 240 s. ISBN 978-80-971620-8-5

Zuberec
MATYSOVÁ, Cecília et al.: Zuberec monografia obce. Zuberec: Obec Zuberec, 2011. 544 s. ISBN 978-80-970689-5-0

Zvolen
VANÍKOVÁ, Viera et al.: Zvolen. Martin: Gradus, 1993. 376 s. ISBN 80-901392-2-1

Zvončín
MIŠUTH, Viktor: Zvončín. Zvončín: Obecný úrad, 2013. 168 s. ISBN 978-80-971229-5-9

Žakovce
CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Osemstoročné Žakovce. Kežmarok: ViViT s.r.o., 2009. 192 s. ISBN 978-80-89264-33-9

Žilina
PRIKRYL, Ľubomír – ŠTANSKÝ, Peter: Mesto Žilina. Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997. 192 s. ISBN 80-218-0114-1www.pamiatkynaslovensku.sk