Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bíňovce - obecný kríž
Lokalita
obec Bíňovce, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kríž pochádza z druhej polovice 19. storočia. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] www.binovce.sk (2.8.2015)
Bibliografia
www.binovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk