Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bogliarka - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bogliarka, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami postavený v roku 1836. Jednoloďový pozdĺžny priestor s oblým uzáverom má v presbytériu pruskú klenbu a v lodi rovný strop. Hladké fasády boli členené združenými pilastrami, na presbytériu sú nárožné oporné piliere. [1] Dnes sú fasády členené lizénovým rámovaním a polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zakončená barokovou cibuľovitou viacstupňovou strechou s laternou.
 

Hlavný oltár s predstavaným dvojetážovým ikonostasom, členený stĺpikmi s vínnou revou, pochádza z čias stavby kostola. Oltár Sedembolestnej Panny Márie je rokokový z druhej polovice 18. storočia. Maľby na dreve – dve ľudové kompozície s Posledným súdom a obraz Madony na okraji so svätcami, obe z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na návrší v strede obce. Vedľa kostola je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 132.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 132.
Bibliografia
www.bogliarka.sk
GPS
49.277303, 21.150201
49°16'38.3"N 21°09'00.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk