Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Boliarov - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Boliarov, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1770. Opravený bol v roku 1872. Rozšírili ho v roku 1891. Úpravou prešiel v roku 1905. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, kaplnkou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsové hlavice nástenných pilastrov. Veža po oboch stranách so štítovými krídlami, situovaná do osi priečelia, je členená pilastrami a zastrešená ihlancom. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a segmentovo ukončenými oknami.
 

Hlavný oltár z obdobia okolo roku 1830 s novším obrazom Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie. Kazateľnica je neskoroempírová (biedermeier), súčasná s oltárom. V bočnej kaplnke sú dvere z kovaných mreží na spôsob romantických prác z čias okolo roku 1905 a obraz sv. Rodiny, kópia talianskeho renesančného obrazu podľa Michelangela. [2]
 

Podľa iného zdroja kostol vznikol v rokoch 1887 - 1891. Dňa 14.6.1891 biskup Zsigmund Bubisc, chrám konsekroval za asistencii miestneho farára Štefana Kerestešiho. Na základe vizitácií uložených v archíve Arcibiskupského úradu sa uvádza, že kostol bol postavený z pozostalosti Leontíny Petchyovej rodenej Bujanovicsovej, ktorá zomrela ako bezdetná a nechala na výstavbu nového kostola 5 000 zlatých. Výstavbu zabezpečoval notár Kecer z Keceroviec, ktorého vo svojom závete menovaná poverila. Na výstavbu boli použité aj finančné prostriedky z pokladnice kostola. V archívnych záznamoch sa uvádza, že už v roku 1746 sa do pokladne kostola odvádzal desiatok z príjmov. [3]
 

Sakristia kostola mala malý oltár, pod ktorým bol Boží hrob. Na plafóne sakristie sa zachovala časť pôvodnej maľby. Nad oltárom maľba Božieho oka je replika pôvodnej maľby. [4]
 

Vo veži kostola sú dva zvony. Jeden väčší a jeden malý. [5]
 

Pod sakristiou je hrobka, v ktorej sú pochovaní členovia rodiny Pestchyovej a Bujanovicsovej. [6]
 

Ide pravdepodobne o štvrtý katolícky chrám od prvej písomnej zmienky o Boliarove z roku 1298, v ktorej sa uvádza , že v strede dediny stál murovaný kostol. Záznamy z vizitácií uvádzajú, že v rokoch 1741 až 1769 stáli v Boliarove dva kostoly jeden drevený a druhý murovaný vo veľmi zlom stave. V rokoch 1770 – 1775 generál barón Lászlo Splény dal postaviť drevený kostol v barokovom slohu, ktorý bol zasvätený sv. Štefanovi prvomučeníkovi, posvätený biskupom Karolom Esterházym. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V polovici 60. rokov 20. storočia boli vymenené pôvodné drevené okná za železné a v roku 2009 za plastové. Veľká rekonštrukcia interiéru a exteriéru prebehla od jari roku 1982 do sviatku Najsvätejšej Trojice v roku 1983. Kostol bol vymaľovaný. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 140.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 140.
[3 - 8] http://rkc-kecerovce.sk/filialky/boliarov/ (10.5.2021)
Bibliografia
www.boliarov.sk
GPS
48.802463, 21.426905
48°48'08.9"N 21°25'36.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk