Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Dom na Kapitulskej ulici 15
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Bývalý kanonický dom. V prednej časti je gotický blokový dom asi zo 14. storočia s gotickými otvormi pod novšími omietkami. V zadnej časti sa nachádza hospodárska prístavba s neskorogotickým segmentovým portálom umožňujúcim vchod do dvora z Prepoštskej ulice. Vo dvore je renesančná arkádová chodba. Na fasádach sú vrstvy omietok z rôznych období. Na vrstve zo 17. storočia sú farebné figurálne maľby, z ktorých je čiastočne odkrytý výjav Adorácia sviatosti Oltárnej. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Bratislava – Kapitulská ul. 15 a Prepoštská ul. 5, meštiansky dom (č. ÚZPF 66/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2003. Autorka: PhDr. M. Kvasnicová. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na rohu Kapitulskej a Prepoštskej ulice.
Fotogaléria
Bratislava - Meštiansky dom (Kapitulská ulica č. 15) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Kapitulská ulica č. 15) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Kapitulská ulica č. 15) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Kapitulská ulica č. 15) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Kapitulská ulica č. 15) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Kapitulská ulica č. 15) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Kapitulská ulica č. 15) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Kapitulská ulica č. 15) foto © Hana Farkašová 3/2014
Poznámky
[1] ŠÁŠKY, Ladislav: Pamiatky Bratislavy. Učebné texty pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave II. Bratislava: Bratislavská informačná služba, 1997. s. 140.
[2] www.pamiatky.sk (25.4.2023)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.143007, 17.105216
48.143007,17.105216
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk