Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brežany - Chrám sv. Lukáša evanjelistu (drevený)
Iný názov
Bujakov
Lokalita
obec Brežany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol v Brežanoch [1] sa vonkajším vzhľadom a vnútorným členením líši od chrámov východného obradu. Možno predpokladať, že ho postavili podľa vzoru starších rímskokatolíckych kostolov zo Zábreže alebo z Trnového. Z architektonického hľadiska typologicky patrí skôr medzi drevené kostoly gotizujúceho charakteru. [2] Ide o gotický typ východokarpatských kostolov s menšími barokovými obmenami, ovplyvnený aj kostolom v Hervartove. [3]
 

Chrám postavili v roku 1727. Zrubovú konštrukciu stavitelia osadili na kamennú podmurovku vyrovnávajúcu pomerne veľký sklon svahu. Na pozdĺžne orientovanú loď obdĺžnikového tvaru nadväzuje štvorcové presbytérium s rovným uzáverom. Zo západu k lodi prileha samostane pristavaná veža s nezávislou stĺpikovo-rámovou konštrukciou s otvoreným priestorom podvežia. Celý zrub je zo smrekového a z jedľového dreva. V súčasnosti je ponechaný v prirodzenom výraze. Medzery medzi jednotlivými trámami vypĺňa mach a prekrýva vápnom zabielená hlinená mazanina. Takto vzniknuté biele línie, ktoré jasne kontrastujú s okolitým tmavým zrubom, dodávajú objektu silný horizontálny výraz, ktorý umocňujú pultové striešky lode chrániace spodnú časť zrubu pred nepriaznivým vplyvom počasia. Na archívnych fotografiách zo začiatku 20. storočia bol zrub na celej ploche omazaný hlinenou omietkou. [4]
 

Vysoká sedlová strecha so šindľovou krytinou je nad svätyňou výrazne nižšia ako nad loďou. Na východnej strane má šindľové a na západnej strane doskové štítové ukončenie s plytkou podlomenicou. Kónicky sa zužujúcu vežu s hladkým doskovým debnením ukončuje plytká stanová strecha s veľkým kovovým trojkrížom. Vstup do chrámu vedie z podvežia cez jednoduchý pravouhlý portál s náznakom neskorogotickej profilácie s vyrytým datovaním MDCCXXVII. Vnútorné priestory majú rovný drevený trámový strop, svätyňu zastrešuje lomená klenba. Na jednostrannú emporu na západnej stene lode je možmé sa dostať úzkym rebríkovým schodiskom vedľa vstupu. Jej parapet dekoruje maľovaný pašiový cyklus, v ktorom jednotlivé scény oddeľujú iluzívne barokové stĺpy s vínnou révou. [5]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z prvej polovice 18. storočia. Barokový ikonostas je z roku 1733. Jeho architektúre s bohatou drevorezbou a zlátením dominuje motív vínnej révy ako symbol Kristovej cirkvi. [6]
 

Celkom výnimočne je známy autor obrazu Korunovanie Panny Márie z hlavného oltára. Je ním F. Ferdynandy, ktorý ho signoval rokom 1782. Dva bočné oltáre zdobí obraz Piety maľovaný na dreve a Kristus s knihou života z druhej polovice 18. storočia. Na stenách lode sa nachádzajú aj novšie obrazy s cirkevnou tématikou a niekoľko starších ikon – napríklad ikona Ukrižovania a malá ikona s témou pri kríži kľačiaceho donátora chrámu a ikonostasu, richtára Deodora Dymitra so ženou Mariannou. [7]
 

Chrám obnovili v druhej polovici 18. storočia. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vnútorné zariadenie prešlo v nedávnej minulosti rozsiahlym reštaurovaním. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu. V Chráme sv. Lukáša, evanjelistu v Brežanoch sa pravidelne konajú rímskokatolícke bohoslužby. Chrám ostal vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, užívajú ho však rímskokatolícki veriaci.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Brežany - Kostol sv. Lukáša (evanjelistu) foto © Jiří Fiedler 4/1974Brežany - Kostol sv. Lukáša (evanjelistu) foto © Jiří Fiedler 4/1974Brežany - Kostol sv. Lukáša (evanjelistu) foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] Obec Brežany leží v Šarišskej vrchovine, juhozápadne od Prešova. V minulosti bola známa po pôvodným názvom Bujakov. Súčasné pomenovanie sa používa od polovice 20. storočia. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1329 a postupne patrila niekoľkým šľachtickým rodom – Cudarovcom, Rozgonyiovcom, Joannelliovcom a Pulským. Miestni obyvatelia sa venovali predovšetkým práci v okolitých lesoch a poľnohospodárstvu. DUDÁŠ, Miloš: Kostol v Brežanoch. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 1 - 2, s. 26.
[2] DUDÁŠ, Miloš: Kostol v Brežanoch. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 1 - 2, s. 26.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 223.
[4] DUDÁŠ, Miloš: Kostol v Brežanoch. s. 26.
[5 - 9] DUDÁŠ, Miloš: Kostol v Brežanoch. s. 27.
Bibliografia
DUDÁŠ, Miloš: Kostol v Brežanoch. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 1 - 2, s. 26 - 27.
www.brezany.wordpress.com
GPS
48.978583, 21.113120
48°0 58' 42.90", 21°0 6' 47.23"www.pamiatkynaslovensku.sk