Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brodno (Žilina) - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1565 - 1569. [1] Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, obdĺžnikovou loďou, pristavanou sakristiou a predstavanou mohutnou vežou. Presbytérium je zaklenuté lunetami, loď má valenú klenbu s plytkými lunetami. [2] Fasády sú hladké, členené opornými piliermi a polkruhovo zakončenými oknami. Veža, členená nárožnými lizénami, je zakončená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Vnútorné zariadenie je súčasné so stavbou. Obraz na hlavnom oltári je od K. Daneka z roku 1912. [3] Štyri veľké vitrážové okná zobrazujúce svätcov presvetľujú presbytérium a loď kostola. [4]
 

Pôvodný drevený kostol v Brodne stál v lokalite Koscelišče pri Sedliskách pod Brodniankou už zrejme v 15. storočí. Okolo roku 1565 dali zemepáni Suňogovci z Budatína postaviť súčasný kamenný kostol, pričom ostalo pôvodné patrocínium, aké mal (pravdepodobne) aj kostol v Sedliskách - Všetkých svätých. V dobe protestantskej reformácie bol spravovaný evanjelickými kazateľmi. [5]
 

Pri prieskume sa podarilo zistiť, že brodniansky kostol nebol posvätený biskupskou konsekráciou, ale len požehnaný, pravdepodobne kvôli vnútropolitickej situácii Uhorska, ktorá nedovoľovala z hľadiska príslušnosti šľachty väčšinou k protestantizmu nejaké radikálnejšie kroky a pravdepodobné je aj to, že možno by biskupa aj napadli. Dátumy o požehnávaní sa však nikde neuvádzajú, takže presné informácie nejestvujú. [6]
 

Kostol mal pôvodne drevenú strechu, o čom svedčí zápis vo farskej kronike z roku 1883, kedy pri požiari celej dediny drevená strecha úplne zhorela. V roku 1916, počas prvej svetovej vojny, vojaci zrekvirovali z kostola dva zvony a v roku 1918 aj píšťaly z organu. V súčasnosti sú vo zvonici tri zvony. Na chóre sa nachádza jednomanuálový píšťalový organ z roku 1928. Drevený hlavný oltár, ktorý sa pôvodne nachádzal v kostole, nahradil v roku 1943 oltár z umelého kameňa, ktorý robili majstri z Turzovky, Karol Schmidt a Štefan Šamaj. Bočný oltár pochádza z roku 1905 a je zasvätený Panne Márii. [7]
 

Farnosť Brodno bola znovuzriadená v roku 1788. Pred týmto rokom bola filiálkou farnosti Kysucké Nové Mesto. Od roku 1788 až do konca 20. storočia farnosť tvorili obce Brodno, Vranie, Oškerda, Snežnica, Zádubnie a Budatín, ktoré sa postupne od nej odčlenili. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Brodno je mestská časť Žiliny.
Poznámky
[1] www.brodno.fara.sk/historia (7.2.2018)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 224.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 225.
[4 - 8] www.brodno.fara.sk/historia (7.2.2018)
Bibliografia
www.zilina.sk
GPS
49.254565, 18.758016
49°15'16.4"N 18°45'28.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk