Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brusník - zvonica
Lokalita
obec Brusník, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica obecného domu. Murovaný objekt štvorcového pôdorysu, na ktorom stojí drevená konštrukcia. Fasády sú hladké. Strecha je plechová (nevhodná).
 

Zvon je datovaný rokom 1773. [1]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 228.www.pamiatkynaslovensku.sk