Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Byšta - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Byšta, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený koncom 19. storočia. [1] Pri vzniku kostola sa skôr spomína rok 1914. [2]
 

Je to sieňový polygonálne zakončený sakrálny priestor s predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Veža členená lizénami je zakončená vysokým ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravený bol v roku 1940. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 241.
[2] www.bysta.sk/o-obci/ (3.8.2020)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 241.
Bibliografia
www.bysta.sk
GPS
48.530263, 21.540049
48°31'49.0"N 21°32'24.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk