Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bžany - Chrám sv. Mikuláša biskupa
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bžany, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený začiatkom 19. storočia, pravdepodobne v roku 1825. Obnovený bol v roku 1886. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým presbytérium a predstavanou vežou na spôsob barokovo-klasicistických východoslovenských kostolov, projektovaných stavebnou kanceláriou Komory koncom 18. storočia. V interiéri sú české a pruské klenby. Nad vchodom vo veži je tabuľa. [1] Fasády lode sú členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža má stanovú strechu.
 

Oltár s predstavaným ikonostasom je z čias stavby kostola. Obraz Madony, tempera na dreve, s rokajovým rámom pochádza z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 247.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 247.
Bibliografia
www.bzany.sk
GPS
49.089990, 21.639476
49°05'24.0"N 21°38'22.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk