Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čabradský Vrbovok - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Čabradský Vrbovok, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1773. Rozšírený o vežu a prebudovaný bol v roku 1924. Je to sieňový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria. Interiér má rovný strop. V zadnej časti priestoru je chór na drevených stĺpoch. Fasády kostola sú členené lizénovým rámovaním. Polkruhovo ukončené okná lemujú šambrány. Veža je ukončená cibuľovitou strechou. [1] Nad vstupom je kruhový otvor.
 

Oltár s olejomaľbou Ukrižovaného pochádza z prvej polovice 20. storočia. Kazateľnica a krstiteľnica sú z čias výraznej stavebnej úpravy kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 253.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 253.
GPS
48.257511, 19.079222
48°15'27.0"N 19°04'45.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk