Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča - Thurzov dom
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Vznikol prestavbou dvoch gotických budov v 16. storočí. Barokové zásahy vo dvore a na zadnej fasáde prebehli okolo roku 1780. Schodište upravili v prvej polovici 19. storočia. V rokoch 1903 – 1904 sa uskutočnila nová úprava hlavnej fasády so sgrafitami pseudorenesančného charakteru, ktoré vyhotovili študenti budapeštianskej Umelecko-priemyselnej školy pod vedením profesora Štefana Groha. Fasádu a sgrafitá opravil Mikuláš Štalmach v rokoch 1958 – 1959. [1]
 

Thurzov dom vznikol spojením a dispozičnou prestavbou dvoch starších gotických domov, trojosového a štvorosového, ktorých charakter sa prejavuje v nerovnakej výške hlavnej fasády, čiastočne vyrovnanej renesančnou štítkovou atikou. [2]
 

Hlavná budova je orientovaná do námestia a má obdĺžnikový pôdorys s trojtraktovou dispozíciou. Priechod z hlavného námestia je zaklenutý prevýšenou valenou klenbou (v prednej časti s lunetami), prístupný je lomeným gotickým vchodom, v stene má segmentovo zakončené sedilie a polkruhovo zakončený portál. Vpravo z priechodu odbočuje zalomené schodište do priestoru, pôvodne zaklenutého kláštornou klenbou. Zadné schodište vedie do priestoru s valenou lunetovou klenbou. V miestnostiach na prízemí hlavnej budovy sú valené klenby s lunetami a bohatou štukovou renesančnou ornamentikou. Na poschodí sú rovné stropy s fabiónmi a empírovou štukovou ornamentikou. [3]
 

V zadnej časti hlavnej budovy je baroková arkáda podklenutá českými klenbami. Odlišné dvojtraktové a jednotraktové dvorové renesančné krídla sú situované do tvaru písmena U s priechodom do ulice, zaklenutým krížovou klenbou. Pri barokizácii v druhej polovici 18. storočia vytvorili arkádu toho istého typu ako v dvorovej časti hlavnej budovy a znova preklenuli miestnosti klenbami so štukovými ornamentmi. Zadná fasáda je rokoková z 18. storočia, ktorá bola upravená koncom 19. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Levoča - Thurzov dom zp © Viliam Mazanec, archív (dobová pohľadnica, okolo roku 1900)Levoča - Thurzov dom foto © Kamil Tomčofčík 6/2010Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Thurzov dom foto © Hana Farkašová 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 194.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 194.
Bibliografia
www.levoca.sk
GPS
49.027039, 20.590553
49°01'37.3"N 20°35'26.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk