Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čáry - Kostol sv. Martina z Tours
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čáry, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol s neskoršími úpravami postavený na starších základoch okolo roku 1666. Obnovený bol v polovici 18. storočia. Koncom 19. storočia sa zrútila klenba a nahradili ju rovným stropom. Južná bočná loď pochádza z roku 1924. Ide o jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér bol pôvodne zaklenutý pruskými klenbami, v súčasnosti má rovný strop. Na obvode lode a v presbytériu sa zachovali nástenné polopiliere, na ktoré dosadali niekdajšie pruské klenby. Fasády sú členené lizénovým rámovaním, segmentovo ukončenými oknami so šambránami a dekoratívnymi opornými piliermi. Na západnej strane lode je murovaný organový chór s troma arkádami. Priestor pod chórom má pruské klenby. Veža je ukončená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v takmer v strede obce. Okolo kostola sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Čáry - Kostol sv. Martina z Tours foto © Ľuboš Repta 9/2017Čáry - Kostol sv. Martina z Tours foto © Ľuboš Repta 9/2017Čáry - Kostol sv. Martina z Tours foto © Ľuboš Repta 9/2017Čáry - Kostol sv. Martina z Tours foto © Ľuboš Repta 9/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 262.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 262.
Bibliografia
www.cary.sk
GPS
48.655429, 17.095625
48°39'19.5"N 17°05'44.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk