Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čechy - Kalvínska zvonica
Lokalita
obec Čechy, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Jednoduchá murovaná stavba na štvorcovom pôdoryse postavená v roku 1922 Štefanom Jarossom. Zvonica vznikla približne v miestach, kde stál kalvínsky kostol. Na mieste súčasnej zvonice stála zvonica už v 19. storočí, ale zanikla na začiatku 20. storočia, nakoľko sa rímskokatolíckym veriacim nepáčilo, že aj kalvíni používajú ich zvonicu. Situácia bola vyriešená postavením novej zvonice. [1]
 

Štíhla vežovitá stavba má hladké fasády a stanovú strechu. V hornej časti sú zvukové otvory s polkruhovým zakončením. Vo zvonici je zavesený zvon z roku 1922 uliaty u Alojza Kurbela v Trnave z milodarov miestnych kalvínskych veriacich. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zvonica bola renovovaná v roku 1998. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na miernej vyvýšenine.
Poznámky
[1] REŠKO, Alexandre: Čechy. 590 rokov prvej písomnej zmienky 1419 – 2009. Komárno: Vydavateľstvo KT, s.r.o., 2009. s. 62.
[2 - 3] REŠKO, Alexandre: Čechy. 590 rokov prvej písomnej zmienky 1419 – 2009. s. 62.
Bibliografia
www.obeccechy.sk
GPS
48.035982, 18.369887
48°02'09.5"N 18°22'11.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk