Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čechynce - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čechynce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v 18. storočí.. Predĺžený bol v rokoch 1928 - 1933. Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria, s transeptom, pristavanou sakristiou a vstavanou, čiastočne vystupujúcou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté pilastre s rímsovými hlavicami. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo zakončenými oknami. V strede štítového priečelia je situovaná veža, zakončená ihlancom. [1]
 

Prvá písomná zmienka o obci sa spomína v listine kráľa Bélu IV. z roku 1248. Prvý kostol bol pravdepodobne postavený, keď sa obec stala majetkom ostrihomskej kapituly v 15. storočí. Prvotný záznam o kostole je z roku 1715. Namiesto starého schátralého kostola sa postavil v roku 1741 nový drevený, ktorý v roku 1796 zhorel do tla. Okamžite sa začalo so stavbou nového kostola a v roku 1798 bol nový kostol vysvätený biskupom Štefanom Gosztonyim. [2]
 

Hlavný oltár má ústredný obraz Krstu Krista z roku 1914 od maliara Juharyho z Nitry. Patrónom nášho kostola je Ján Krstiteľ. Kostol bol v rokoch 1928 - 1933 rozšírený o dve krídla pred oltárom a sakristiou. Fresky na klenbách boli namaľované v roku 1949 a obnovené v roku 1974 maliarom Františkom Szorádom zo Žirian z príspevkov Ľudovíta Nagya, jeho manželky Emerencie rod. Hajdúovej a z prispením veriacich. [3]
 

Krstiteľnica je baroková z 18. storočia. Zvon je klasicistický z roku 1798. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V oku. 1970 bola vykonaná oprava kostola celkovou omietkou (brizolitom) a bol zväčšený chór pod vedením kňaza Štefana Michala Dobrovodského a kostolného Ľudovíta Kluku. V roku 2004 boli obnovené všetky maľby v interiéri kostola maliarom Emilom Földešim z Čechyniec. V máji 2006 boli zahájené práce na celkovej rekonštrukcii strechy kostola, škridle sa vymenila za medenú krytinu, okná – oceľové za drevené a previedla sa vonkajšia maľba. 5. júna 2006 bol daný dole kríž, v ktorom sa našla pamätná listina – “EMLÉKLAP”, ktorá sa vrátila späť v stave, v akom sa nachádzala. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 374.
[2 - 3] www.cechynce.eu (22.9.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 374.
[5] www.cechynce.eu (22.9.2016)
Bibliografia
www.cechynce.eu
GPS
48.256222, 18.157878
48°15'22.4"N 18°09'28.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk