Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cejkov - Chrám Najsvätejšej Trojice
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cejkov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1805. Renovovali ho v roku 1925. Ide o jednoduchý obdĺžny priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Veža členená lizénami má zvonovitú strechu s laternou. Na východnej strane obvodového muriva sú novšie oporné piliere. [1]
 

Hlavný oltár a ikonostas sú klasicistické z čias stavby kostola. Bočné oltáre pochádzajú z konca 19. storočia. Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 248.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 248.
Bibliografia
www.cejkov.sk
GPS
48.464972, 21.762729
48°27'53.9"N 21°45'45.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk