Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Černochov - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Černochov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený ako tolerančný v roku 1793. V priebehu 19. storočia bol rozšírený o vežu. Opravený bol v roku 1950. Je to polygonálne zakončený sieňový priestor s rovným stropom. Predstavaná veža s ihlancovou strechou z druhej polovice 19. storočia je členená lizénami. [1]
 

Najstaršie údaje o kostole pochádzajú z roku 1600, kedy už existoval reformovaný zbor a drevený kostol, ktorý neskôr vyhorel. V roku 1628 mal zbor už vlastného kazateľa. [2]
 

Dnešný kostol bol vysvätený 8. júla 1793. Svedčí o tom pamätná tabuľa umiestnená na priečelí nad vstupom na vežu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Veža kostola bola opravená v rokoch 2012 – 2014. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 272.
[2 - 4] www.cernochov.sk (7.5.2016)
Bibliografia
www.cernochov.sk
GPS
48.439771, 21.733850
48°26'23.2"N 21°44'01.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk