Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červeník - Trojičný stĺp
Iný názov
Verešvár nad Váhom
Lokalita
obec Červeník, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový stĺp postavený v roku 1772. Renovovali ho v 19. storočí. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na rázcestí pri hradskej do Leopoldova. [2]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 274.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 274.
Bibliografia
www.cervenik.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk