Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chanava - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Hanavá
Lokalita
obec Chanava, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1823 – 1830. Obdĺžnikový priestor so segmentovým uzáverom a do priečelia predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Po vnútorných stranách priestoru obiehajú murované protestantské empory, arkádovite otvorené a podklenuté pruskými klenbami. Fasády lode sú členené lizénami, veža má nárožné pilastre. [1] Strecha veže má tvar kupoly a dosadá na terčíkovú rímsu.
 

Organ firmy Rieger pochádza z roku 1893. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 476.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 476.
GPS
48.339655, 20.298242
48°20'22.8"N 20°17'53.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk