Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chrasť (Bajč)
Lokalita
obec Bajč, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kúria správcu arcibiskupského majera postavená v 80. rokoch 19. storočia Jánom Simorom v neoklasicistickom slohu. Správcovským účelom slúžila do roku 1945. Budova bola neskôr využivaná pre rôzne praktické účely (byty, kancelária, agitačné stredisko). [1]
 

Ide o prízemný objekt na pôdoryse v tvare písmena L s dlhým pristavaným traktom slúžiacim pôvodne hospodárskym účelom. Hlavnú osemosovú fasádu členia lizény a obdĺžnikové okná s nadokennou rímsou spočívajúcou na konzolách. Fasády majú nárožné pilastre. Miestnosti sú radené za sebou a majú rovné stropy. [2]
 

Pri kúrii je pekný prírodný park, ktorý by si zaslúžil viac pozornosti a hlavne ošetrenie a vyčistenie od náletových porastov. Zvonica drevenej konštrukcie stojaca neďaleko kúrie v 60. rokoch 20. storočia zanikla. Bol v nej zavesený jeden zvon, na ktorom bol nápis, že ho vylial Ferenc Walser v Pešti roku 1873. [3]
 

Na sýpke je pamätná tabuľka z červeného mramoru s nápisom: "Építette Simor János Bíbornok-Herceg-Prímás 1887-ben“ (Postavil kardinál Ján Simor, primáš roku 1887). [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži obytným účelom. Je v súkromných rukách.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1 - 4] www.bajc.sk/obec/pamiatky/ (28.12.2022)
Bibliografia
www.bajc.sk
GPS
47.916397, 18.260043
47°54'59.0"N 18°15'36.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk