Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
cibórium
kamenná nadstavba oltára na stĺpoch, alebo aj kalich na hostie s viečkom, ktoré v gotike malo občas formu stanovej kostolnej vežičkywww.pamiatkynaslovensku.sk