Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
demografia
z gréčtiny demos = ľud a grafein = písať, popis ľudu - pomocná historická veda, ktorá skúma vývoj populácie, proces reprodukcie, prirodzený pohyb obyvateľstva, natalitu - pôrodnosť, mortalitu - úmrtnosť a migráciu - premiestňovanie sa.www.pamiatkynaslovensku.sk