Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Diviacka Nová Ves - gotická pevnosť
Lokalita
obec Diviacka Nová Ves, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotická opevnená pevnosť, písomne doložená začiatkom 15. storočia. V roku 1586 upravená a prestavaná na renesančný kaštieľ. V 18. storočí bol kaštieľ opäť upravený a rozšírený. Kaštieľ je dvojpodlažná kamenná budova, stavaná pôvodne do nepravidelného pôdorysu v tvare písmena U okolo stredného dvora. [1] Nádvorná fasáda má arkády z barokového obdobia. [2] Letopočet datujúci renesančnú stavbu je na sgrafite komína na severnej strane. V západnom krídle je dvojpodlažná stavba pôvodnej gotickej pevnosti. [3] Nárožná stavba pri vstupnom portáli mala tri malé okrúhle bašty, ktoré spĺňali funkciu oporných pilierov z čias romantických úprav. Kamenný renesančný vstupný portál mal padací most. [4] V prízemí sú tri miestnosti zaklenuté valenou klenbou, z nich stredná, kedysi slávnostná sieň, má v kúte pôvodný krb. Vedľa pôvodnej pevnosti je výstupok, ktorý má na poschodí sieťovú renesančnú hrebienkovú klenbu. Časť poschodia bola nadstavaná v 18. storočí a má rovné stropy so štukovou akantovou a rastlinnou ornamentikou. [5] Zachovalo sa veľa renesančných architektonických detailov. [6]
 

Gotickú pevnosť dali postaviť Ujfalussyovci (Diviackovci) v rokoch 1380 - 1401. Pevnosť tvorí jadro dnes existujúceho kaštieľa. Od 16. storočia patril objekt Rudnayovcom. Tí pevnosť v roku 1586 rozšírili a postupne prebudovali na renesančný štvorkrídlový kaštieľ s ústredným nádvorím, ktorý neskôr prešiel viacerými čiastkovými úpravami. V roku 1808 napadla a dobyla kaštieľ barónka Splényiová-Ujfalussyová (z rodu Diviackovcov), ktorá z pomsty za prehratý majetkový spor s Rudnayovcami zorganizovala sedliacku vzburu, získajúc si sľubmi a pálenkou do 500 poddaných. V roku 1886 kaštieľ Rudnayovci predali a bol tu zriadený liehovar. [7]
 

Za socializmu slúžil ako sklad JRD. Nesprávnym využitím bol kaštieľ značne zdevastovaný. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1970 (plánované využitie pre kultúrno-spoločenské účely obce a depozitár Vlastivedného múzea). Umelecko-historický prieskum – akademický sochár Ladislav Pollák a dr. Kostka, 1970. Architektonická štúdia a projektová úloha: SURPMO Brno, 1971. Projektová dokumentácia: SURPMO Brno, Ing. arch. Jiří Ševčík, 1974. Obnova: Pamiatkostav Žilina. [9] Pamiatková obnova sa uskutočnila v 70-tych rokoch 20. storočia. [10]
 

Diviacka Nová Ves – kaštieľ (č. ÚZPF 826/1) – architektonicko-historický výskum – rok 2018. Autor: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.. [11]
 

Diviacka Nová Ves - kaštieľ (č. ÚZPF 826/1) - umelecko-historický výskum - rok 2019. Autori: doc. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Peter Hudák, PhD.. [12]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

Kaštieľ slúži kúlturno-spoločnským účelom obce. [13]

Prístup
Nachádza sa na severozápadnom okraji obce.
Fotogaléria
Diviacka Nová Ves - gotická pevnosť foto © Imrich Kluka 4/2011Diviacka Nová Ves - gotická pevnosť foto © Imrich Kluka 4/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 295.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 69.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 295.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 69.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 295.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 70.
[7] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 69.
[8] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 14.
[9] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. s. 14.
[10] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 69.
[11] www.pamiatky.sk (21.6.2019)
[12] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
[13] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 70.
GPS
48.748125, 18.490241
48°0 44' 53.25", 18°0 29' 24.87"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk