Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Divinka
Iný názov
Szunyoghovský kaštieľ
Lokalita
obec Divinka, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z prelomu 16. a 17. storočia. Severná časť objektu bola pristavaná v roku 1723. Kaštieľ je dvojpodlažná dvojkrídlová stavba s pôdorysom v tvare písmena L. Fasáda je horizontálne delená sgrafitovými pásmi (dnes už veľmi málo viditeľnými). Na nárožiach starej budovy na poschodí sú okrúhle arkiere, dosadajúce do steny mušľovým ornamentom. Okná majú renesančné kamenné ostenie. Vstupný portál z nádvornej časti je lemovaný kamennou šambránou. Nad portálom bol kamenný reliéf dvojerbu s nápisom a letopočtom 1723 datujúcim prestavbu kaštieľa. Miestnosti prízemia sú zaklenuté krížovými hrebienkovými a valenými klenbami s lunetami. Na poschodí sú rovnaké klenby, len hlavná miestnosť má drevený trámový strop. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy – Pamiatkostav Žilina v roku 1974. [2] V 80. rokoch 20. storočia prešiel kaštieľ veľkou rekonštrukciou.

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Kaštieľ je opustený a chátra. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Je nervy drasajúce vidieť, ako sa rodinné domy tlačia do zóny pamiatky. Okolo kaštieľa bol pravdepodobne park. Ešte aj jeho zachovaný zvyšok zničila dedinská výstavba. Nechutný pohľad. Obec si vôbec neváži krásny stavebný klenot, ktorý má. Inak by bol kaštieľ v úplne inom stave a nedovolila by výstavbu v takej šokujúcej blízkosti pamiatky!
Prístup
Stojí na začiatku obce, v jej južnej časti.
Fotogaléria
Kaštieľ Divinka foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Divinka foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Divinka foto © Viliam Mazanec 11/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 300.
[2] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 14.
GPS
49.252871, 18.697716
49°0 15' 10.34", 18°0 41' 51.78"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU



www.pamiatkynaslovensku.sk