Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Ves - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Iný názov
Šváb
Lokalita
obec Dolná Ves, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Socha na kamennom štvorcovom podstavci z druhej polovice 19. storočia. Ľudová práca.
Bibliografia
www.dolnaves.skwww.pamiatkynaslovensku.sk