Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Ždaňa - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami dokončený v roku 1847. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. Presbytérium je zaklenuté konchou s lunetami. Loď má pruské klenby s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na vtiahnuté piliere. Fasáda je členená okennými šambránami, kordónovou a podstrešnou rímsou. Veža má oblúčkový vlys a trojstupňovú cibuľovitú strechu, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. [1] Pred kostolom sa nachádza dekoratívny portikus s datovaním 1935.
 

Z pôvodného zariadenia sa zachoval malý bočný oltár s plastickou drapériou a šiestimi drobnými plastikami z polovice 19. storočia. Malá soška Piety je ľudová drevorezba z druhej polovice 19. storočia. Závesný obraz sv. Margity, maľovaný na plechu, je z polovice 19. storočia. Obraz Kalvárie pochádza z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 317.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 317.
Bibliografia
www.dolnazdana.sk
GPS
48.544665, 18.763812
48°32'40.8"N 18°45'49.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk