Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holumnica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Hololumnica
Lokalita
obec Holumnica, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1796 – 1797. Je to sieňový priestor bez veže s polkruhovým oltárnym uzáverom. Interiér je zaklenutý českými plackami a pruskou klenbou. Strecha je valbová. [1] Fasády sú hladké. Objekt má skosené hrany a malú strešnú vežičku.
 

Oltár je murovaný stĺpový s volútovým nadstavcom z čias stavby kostola. Uprostred má obraz Ježiš v Getsemanskej záhrade od K. Volcka z roku 1835. Neskorobaroková kazateľnica je polychrómovaná drevorezba pochádzajúca z konca 18. storočia. Klasicistický organ je tiež z konca 18. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína krucifix za oltárom, polychrómovanú ľudovú drevorezbu z 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Holumnica - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 6/2022Holumnica - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 6/2022Holumnica - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 6/2022Holumnica - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 6/2022Holumnica - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 6/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 415.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 415.
GPS
49.237875, 20.520419
49°14'16.4"N 20°31'13.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk