Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drahovce - zvonica
Lokalita
obec Drahovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Podľa knihy „Drahovce … dejiny obce“ bola zvonica postavená v roku 1770, z čoho vyplýva, že zvon bol kúpený ešte pred týmto rokom. Dátumy následných opráv pôvodnej zvonice, alebo jej znovu postavenia sa nezachovali. Zvonica bola pre schátralosť zbúraná niekedy v roku 1948. Zvon bol schovaný v sklade uhlia na Farskom úrade Drahovce, kde bol nájdený v roku 1990 pri likvidácii skladu. Replika pôvodnej zvonice bola postavená v roku 1994 približne na pôvodnom mieste, čiže v strede historického jadra obce. [1]
 

Na zvone je odliaty nápis: „FUTID ME JOAN ERNEST CHRISTELI POSONIJ 176_“. To znamená, že zvon bol odliaty niekedy po roku 1760 a posledná číslica mala byť vyrazená v roku odpredaja zvona kupcovi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Dňa 8. 7. 2017 bola po 23. rokoch obnovená šindľová strecha obecnej zvonice. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na Dedinskej ulici.
Poznámky
[1 - 3] http://obecdrahovce.sk/navstevnik/pamatihodnosti/ (9.3.2018)www.pamiatkynaslovensku.sk