Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
drapéria
pôsobivo, dekoratívne zriasená látka a šaty na sochárskych a maliarskych dielach, alebo aj obloženie miestností látkovými tapetamiwww.pamiatkynaslovensku.sk