Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Driečna - Chrám sv. Bazila Veľkého
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Veľká (Šarišská) Dričná, Malá (Zemplínska) Dričná
Lokalita
obec Vladiča, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1819. Opravovaný bol v rokoch 1880 a 1909. V druhej svetovej vojne ho poškodili. Sakrálny priestor s rovným stropom má presbytérium s oblým uzáverom a po stenách pilastre s rímsovou hlavicou. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Na západnom priečelí je vstavaná, mierne vysunutá veža s barokovou dvojitou baňou a letopočtom opravy (1909). Nad presbytériom stojí malá strešná vežička. [1]
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom, hlavným a bočným oltárom je z čias stavby kostola. Na obraze Panny Márie je pôvodný barokový rám s točenými stĺpmi a s úponkami vínnej révy. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 338.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 338.
GPS
49.321510, 21.793064
49°19'17.4"N 21°47'35.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk