Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dvorany nad Nitrou - Kaplnka (Kostol) sv. Vendelína
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Falkaš Dvorany
Lokalita
obec Dvorany nad Nitrou, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1768. Jednoloďový priestor s oválnym ukončením presbytéria, pristavanou sakristiou a čiastočne vstavanou vežou. Fasády boli kedysi členené pilastrami s rímsovými hlavicami. [1] Dnes sú hladké a členené iba segmentovo zakončenými oknami. Veža má stanovú strechu.
 

Hlavný oltár je barokový z čias stavby kaplnky. Uprostred stĺpovej architektúry je obraz sv. Vendelína, v nadstavci plastika Boha-Otca. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky (kostola) je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 354.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 354.
GPS
48.489275, 18.119596
48°29'21.4"N 18°07'10.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk