Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fekišovce - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Fekišovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1896. Jednolodie s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami s klenbovými pásmi dosadajúcimi na rímsy pilastrov. Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami a lizénami, veža lizénovým rámom a nárožnou rustikou. Nad vchodom je letopočet datujúci stavbu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z obdobia okolo roku 1890. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce. Za kostolom sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 359.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 359.
GPS
48.770858, 22.086037
48°46'15.1"N 22°05'09.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk