Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gbelce - Kostol sv. Karola Boromejského
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Gbelce, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z 18. storočia s klasicistickou úpravou zo začiatku 19. storočia. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom. Na západnom priečelí stojí vstavaná veža s nárožnými pilastrami. Nad vchodom je kamenný erb. [1] Na ľavej a pravej strane štítovej fasády sú niky so sochami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Gbelce - Kostol sv. Karola Boromejského foto © Ľuboš Repta 6/2021Gbelce - Kostol sv. Karola Boromejského foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 370.
Bibliografia
www.gbelce.sk
GPS
47.848798, 18.516457
47°50'55.7"N 18°30'59.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk